2024

Đọc truyện Tiếng Anh

2023

YAML không phải JSON
Thảm họa PyYAML
Xiaomi - điện thoại thân thiện quảng cáo, mua ngay, giá hot

2022

Học Rust với gdb
Cài đặt và chạy máy ảo ArchLinux trên VirtualBox 6 trong 10 phút

2021

Hello, world! 2021