• Sách là một người bạn
  • Sách là trí tuệ
  • Sách là một hình thức giải trí như film
  • ... blah blah blah ...

Đối với mỗi người sách là một thứ khác nhau. Nếu mua một cuốn sách giá 400.000 VND, thì đọc nó tốn bao nhiêu?

Câu trả lời không thực sự dễ dàng.

img

Photo by 🇸🇮 Janko Ferlič on Unsplash

Lấy vị dụ cuốn 1Q84 của Haruki Murakami bản tiếng Anh dày 1328, với tốc độ đọc 3 phút 1 trang, thì mất

>>> 1328*3
3984  phút
>>> 1328*3 / 60
66.4 giờ

66 tiếng (nếu mỗi ngày dành 1 tiếng đọc thì sau 2 tháng sẽ đọc xong, 1 năm đọc được 6 quyển).

Một tháng, 1 người lao động văn phòng đi làm ~168 tiếng.

Với mức lương trung bình 2021 của 1 lập trình viên Python có ~ 5 năm kinh nghiệm ở VN là ~1000 USD, 23 triệu/tháng. Thì thời gian để đọc hết cuốn sách này trị giá:

>>> usd_rate = 24000
>>> 66/168 * 1000 * usd_rate
9428571.428571427

Tức khoảng 9.5 triệu VND tại thời điểm hiện tại.

Như vậy, trừ khi thời gian là miễn phí, việc mua 1 cuốn sách chỉ tốn một phần nhỏ số tiền bỏ ra, nhưng thời gian để đọc nó có thể tốn gấp hơn 20 lần.

Vậy nên hãy chắc chắn đọc được những thứ đáng giá. Đừng nghĩ đọc sách là rẻ (hơn ra rạp ăn bỏng ngô và xem film và...).

Vài cuốn sách đắt giá theo độ dày

Kết luận

Khi mua một cuốn sách, bạn sẽ phải trả thêm một chi phí không nhỏ để đọc nó.

Tham khảo

https://www.raptitude.com/2022/01/everything-must-be-paid-for-twice/

Hết.Published

Category

frontpage

Tags

Contact