Cuối năm 2012, mình đã phát hiện ra ZSH lúc nó mới nổi và quyết định... không dùng với lý do ghi rõ trong bài viết:

đã, đang và sẽ tiếp tục dùng bash, bởi nó có 1 điều mà zsh không thể vượt qua: bash "ở khắp mọi nơi".

xonsh

Điều này vẫn đúng, ZSH không thể vượt qua tính ubiquitos (ở khắp mọi nơi) của bash, nhưng

Cú pháp script của bash và zsh không khác nhau nhiều. Nếu đã biết bash thì học zsh không có gì khó cả.

điều này không quan trọng và chưa từng quan trọng.

Việc "học" dùng ZSH là chuyện cấu hình và làm quen với 1 số câu lệnh/tính năng khác của nó như auto-complete cực xịn, etc... nhưng không liên quan gì tới chuyện viết script. Bởi N lý do:

 • gần như không ai viết zsh script cả, người người vẫn viết bash
 • khi phải viết bash, tôi viết (POSIX) shell code, chạy với /bin/sh chứ không phải bash - lý do: sh ở khắp mọi nơi
 • khi cần chạy bash script, bash vẫn luôn ở đó
 • /bin/sh trên Ubuntu còn gọi là dash
$ ls -l /bin/sh
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 17 16:11 /bin/sh -> dash
$ whatis dash
dash (1)       - command interpreter (shell)
 • từ khi Docker/K8S trở nên phổ biến, bash không còn "ở khắp mọi nơi nữa", hiếm có docker image nào cài bash, nhưng sh thì ở khắp mọi nơi
 • nếu phải dùng tới Array, tôi viết Python script ngay lập tức.

Vậy nên cứ thoải mái đổi shell nào tùy thích, chuyện viết script chẳng hề liên quan, các tính năng dùng để viết script không phải các tính năng của shell dùng tương tác hàng ngày.

Ngày càng có nhiều shell hấp dẫn khác để lựa chọn:

Bonus

Để viết shell code tránh các lỗi nho nhỏ, cài shellcheck rồi check file code như check Python pep8.

sudo apt-get install -y shellcheck

HếtPublished

Category

frontpage

Tags

Contact