Ngày nay chuyện để máy tính suspend/sleep trở nên rất phổ biến, thậm chí với nhiều laptop, còn không bao giờ tắt máy. Khi để máy sleep/suspend, người dùng sẽ phải gõ phím để "đánh thức" máy dậy, và thường thì thói quen có thể là gõ phím "Enter".

img

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

Phím Enter thường gắn kèm tính năng như "gửi đi", hay xác nhận, nói chung là các hành động có gây ra kết quả (hậu quả). Khi màn hình đang đen xì, gõ Enter sẽ rất nguy hiểm nếu như:

  • máy bàn, tắt màn hình, cửa sổ đang chờ xác nhận gì đó
  • máy laptop, đang giảm sáng màn hết cỡ, trong 1 cửa sổ chat

Gõ enter lúc này có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Kết luận

Vì vậy, hãy dùng một phím khác an toàn hơn, như phím Space hay Tab chẳng hạn.

Hết.Published

Category

frontpage

Tags

Contact